ECDIS

 • CS68 24-inch ECDIS

  Các CS68 ECDIS (Electronic Chart Display và hệ thống thông tin) là một hệ thống hải đồchuyên nghiệp đã được kiểm duyệt với thiết kế có độ tin cậy cao, lắp đặt đơn giản, và dễ dàng hoạt động.

  Một hệ thống được thiết kế 'backpack'  tích hợp đầy đủ kết hợp với một màn hình 24-inch Full HD với bộ xử lý ECDIS, kết nối NMEA0183 và cung cấp điện năng trong một thiết bị duy nhất, trong đó một bàn phím tiêu chuẩn và trackball bao gồm một chương trình điều khiển trực quan đơn giản

 • Danelec DM700/DM800 ECDIS

  The Danelec ECDIS range is Wheelmark approved by DNV GL and complies with all applicable IMO requirements defined in MSC.232(82), as well as the revised IEC and IHO performance standards mandatory for all new and existing ECDIS installations by August 2017.

   

 • Simrad E5024 ECDIS System

  The Simrad E5024 ECDIS system is an IMO type-approved navigation system, designed for use aboard SOLAS vessels including large passenger ships, tankers, and cargo ships subject to the ECDIS Carriage Mandate. Ideal for vessels required to retrofit ECDIS to meet amended SOLAS requirements, the modular E5024 ECDIS system offers simple installation in either single-station or dual-station (PLECDIS) configurations.