Sidebar

Dịch vụ

3Waves Energy Pte Ltd

We provide statutory radio survey and annual performance test (APT) for voyage data recorders services upon our customers request. We have manufacturer certified/accredited inspector/Engineers to carry out inspection on Radio communication , Safety equipment and voyage data recorders to determine if they comply with the relevant standards. We also service & distributor Jotron, Sailor & Mcmurdo safety equipment, where we can carry out programming, replacement of battery & annual shore base maintenance of the vessel’s EPIRB & SART as to comply to IMO requirement.

Phù hợp với mục tiêu cung cấp một giải pháp toàn diện của chúng tôi hướng tới các nhu cầu thông tin liên lạc vệ tinh hàng hải, chúng tôi làm việc chặt chẽ với Airbus Defence để cung cấp các dịch vụ đường truyền cho khách hàng của chúng tôi. Dịch vụ đường truyền của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp băng thông ("đường truyền") cho các hệ thống phân phối thông tin vệ tinh của chúng tôi, chẳng hạn như Inmarsat, các sản phẩm Iridium và VSAT.

Cùng với sự hợp tác của chúng tôi và các tổ chức, với sự chia sẻ bí quyết công nghệu từ các nhà sản xuất. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp cả tại chỗ hoặc các khóa đào tạo tập trung, bởi một trong hai nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng của chúng tôi hoặc từ các trường tổ chức & các trung tâm đào tạo về hàng hải hàng đầu.

Tin tức