Sidebar

Dịch vụ

3Waves Energy Pte Ltd

Phù hợp với mục tiêu cung cấp một giải pháp toàn diện của chúng tôi hướng tới các nhu cầu thông tin liên lạc vệ tinh hàng hải, chúng tôi làm việc chặt chẽ với Airbus Defence để cung cấp các dịch vụ đường truyền cho khách hàng của chúng tôi. Dịch vụ đường truyền của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp băng thông ("đường truyền") cho các hệ thống phân phối thông tin vệ tinh của chúng tôi, chẳng hạn như Inmarsat, các sản phẩm Iridium và VSAT.

Chúng tôi cũng cung cấp các cuộc gọi cho thuyền viên (New hoặc Top up), sử dụng thẻ trả trước & thẻ trả sau để phù hợp cho tất cả khách hàng.

Tin tức