Sidebar

Dịch vụ

3Waves Energy Pte Ltd

một lĩnh vực kinh doanh quan trong của 3Waves là tích hợp kỹ thuật và hệ thống cho tất cả các tàu hoặc dàn khoan dầu của các dự án đóng mới.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý các dự án, chúng tôi đã xây dựng được nhóm dự án của chúng tôi có khả năng quản lý tổng thể dự án:

  • Thiết kế kỹ thuật mặt ngoài
  • Thiết kế kỹ thuật chi tiết
  • Quản lý dự án
  • Đầu thầu
  • Tích hợp hệ thống và FAT
  • Lắp đặt, vận hành & SAT

Tin tức