Sidebar

Các CS68 ECDIS (Electronic Chart Display và hệ thống thông tin) là một hệ thống hải đồchuyên nghiệp đã được kiểm duyệt với thiết kế có độ tin cậy cao, lắp đặt đơn giản, và dễ dàng hoạt động.

Một hệ thống được thiết kế 'backpack'  tích hợp đầy đủ kết hợp với một màn hình 24-inch Full HD với bộ xử lý ECDIS, kết nối NMEA0183 và cung cấp điện năng trong một thiết bị duy nhất, trong đó một bàn phím tiêu chuẩn và trackball bao gồm một chương trình điều khiển trực quan đơn giản

Sản phẩm