Sidebar

Được IMO phê duyệt cho các tàu tiêu chuẩn và tốc độ cao(GC85) và có thể được cấu hình trong một hệ thống la bàn hồi chuyển kép. Độ chính xác cao nhất có thể và ổn định được cung cấp từ công nghệ mới, do yếu tố độ nhạy và hoàn toàn khép kín.

Sản phẩm