Sidebar

Các RC42 là một la bàn tốc độ thông minh giúp cải thiện đáng kể hiệu suất hoạt động của máy lái tự động và sự ổn định của màn hình radar. Với một cảm biến chuyển tích hợp, RC42 tăng cường tất cả những trải nghiệm tự động lái.

Được IMO phê duyệt cho các tàu tiêu chuẩn và tốc độ cao(GC85) và có thể được cấu hình trong một hệ thống la bàn hồi chuyển kép. Độ chính xác cao nhất có thể và ổn định được cung cấp từ công nghệ mới, do yếu tố độ nhạy và hoàn toàn khép kín.

Sản phẩm