Sidebar

Dịch vụ

3Waves Energy Pte Ltd

Chúng tôi được phép thực hiện kiểm tra khảo sát Pre Radio cho tất cả các nhãn hiệu của thiết bị.

Chúng tôi có thể sắp xếp hoặc tiến hành khảo sát vô tuyến hàng hải cho các tổ chức Đăng kiểm và các cơ quan sau đây:

 • ABS – American Bureau of Shipping
 • BV – Bureau Veritas
 • CCS – China Classification Society
 • DNV – Det Norske Veritas
 • GL – Germanischer Lloyd
 • IRCLASS – Indian Register of Shipping
 • KR – Korean Register of Shipping
 • LR – Lloyd’s Register of Shipping
 • MPA – Maritime Port Authority
 • CLASSNK – Nippon Kaiji Kyokai
 • RS - Russian Maritime Register of Shipping

 

Tin tức