Sidebar

Hệ thống R5 SUPREME GPS / DGPS SYSTEM  R5 SUPREME NAV cung cấp cho người dùng với một sản phẩm tương lai tiêu chuẩn và linh hoạt . Các màn hình hiển thị cảm ứng màu lớn và vô số các giao diện làm cho hệ thống rất phù hợp để tích hợp vào các giải pháp cầu nối mạng hiện đại.

MX612 là một loại hệ thống định vị được IMO phê duyệt, thiết kế dành cho các thủy thủ chuyên nghiệp. Cung cấp giao diện dữ liệu sử dụng thuận tiện sử dụng SimNet hoặc NMEA 2000, thiết lập và kết nối với các thiết bị khác không thể đơn giản hơn. Tận dụng sự tin cậy của ăng ten thông minh MX521A GPS / DGPSvà hộp nối MX61x, đây là một hệ thống điều hướng chuyên nghiệp hoàn chỉnh cho bất kỳ tàu chuyên nghiệp nào theo yêu cầu phê duyệt điện tử của IMO.

MX610 là một loại hệ thống định vị được IMO phê duyệt, thiết kế dành cho các thủy thủ chuyên nghiệp. Cung cấp giao diện dữ liệu sử dụng thuận tiện sử dụng SimNet hoặc NMEA 2000, thiết lập và kết nối với các thiết bị khác không thể đơn giản hơn. Tận dụng sự tin cậy của ăng ten thông minh MX521A GPS / DGPSvà hộp nối MX61x, đây là một hệ thống điều hướng chuyên nghiệp hoàn chỉnh cho bất kỳ tàu chuyên nghiệp nào theo yêu cầu phê duyệt điện tử của IMO.

GN70 là một hệ thống bổ sung tuyệt vời phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành của IMO đối với hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu Simrad thiết kế cho các chuyên gia. GN70 có một màn hình hiển thị màu sắc và được thiết kế để làm việc cùng với một loạt các  ăng ten thông minh GPS được IMO phê duyệt và la bàn GPS có sẵn .

Sản phẩm